Mezinárodní orchestr Ivany Rea

Mezinárodní orchestr Ivany Rea
Naskytla se mi krásná hudební příležitost v podobě nabídky postu harfisty v Mezinárodním orchestru Ivany Rea.
Kdo je Ivana Rea, jaká je její hudba a jaká vystoupení se svým orchestrem chystá se dočtete na následujících řádcích.

Ivana Rea zpívala v mnoha hudebních uskupeních. Hrála v hlavních rolích muzikálů Zdeňka Bartáka Jedna noc na Karlštejně a Romeo a Julie. Nahrála alba Poděkování a Do nitra emocí. Věnuje se i lektorské a terapeutické činnosti.

Cibulová hudba

Ivana svůj nový projekt s orchestrem nazývá Cibulovou hudbou. O své tvorbě říká, že mezi její hudbou a cibulí najdeme mnoho podobností – je také léčivá a mnohovrstevná. Pokud se jí dostatečně otevřete, může k vám přicházet zdraví prospěšná energie – tedy potřebné frekvence do vašeho těla. Také si můžete všimnout více vrstev, které jsou v hudbě ukryty. Nejprve jde o základní melodii zpěvů a hudebních nástrojů, které slyšíte. V další vrstvě můžete cítit vibraci specifických hlásek použitého jazyka. Dále pak energii předávanou hlasy a živými nástroji, které v dané kompozici spolu rezonují a vytvářejí harmonie s určitým léčebným záměrem. V ještě hlubších vrstvách se objevuje význam skrytý v textech – symbolika a archetypy.

Kde Ivana Rea čerpá inspiraci

Archetypální příběhy, které jsou jí při tvorbě inspirací, vycházejí od našich prapředků. Stále nás ovlivňují a učí moudrosti, jak si v životě poradit s různými náročnými situacemi. Na hluboké podvědomé úrovni můžeme najít východisko z problému a na základě toho udělat změnu v našem životě, která nás posune vpřed. Tyto příběhy nás také učí pochopit a přijmout ztracené části sama sebe, na které už jsme třeba i zapomněli, ale pro náš vývoj jsou velmi důležité. Stejně jako cibule vytahuje z těla škodlivé látky, její hudba vytahuje z lidského těla emoce, které jsou tam uzavřeny a nás už jen zatěžují.

Komorní orchestr

Aby mohla mít hudba všechny tyto kvality, rozhodla se Ivana Rea vytvořit komorní orchestr. Toto nově vzniklé hudební těleso je součástí jejího velkého snu, a to vytvořit hudební kompozice pro orchestr s barevnými vokály a skrze ně předávat to, co cítí jako své hlavní životní poslání. Součástí této vize jsou koncerty po Evropě, tak aby tato hudba mohla oslovit široké publikum posluchačů. Do orchestru si k sobě vybrala 12 hudebníků a 3 vokalistky. Cítí v této souhře nástrojů a hlasů rovnováhu, díky které může její hudba dostat jiný rozměr a přinést lidem silný zážitek. Skrze jednotlivé nástroje a hlasy budou moci být přeneseny potřebné léčivé frekvence.

Jazyky, ve kterých zpívá

Pro tento svůj záměr si zvolila primárně dva jazyky, ve kterých bude zpívat. Jedním je aramejština, která se vyznačuje především svou mnohovýznamovostí. Konkrétně bude zpívat Aramejský Otčenáš přímo v řeči jeho autora a předávat poselství této celosvětově známé modlitby. Druhým jazykem je čeština, která taktéž jako jeden z mála dnes používaných jazyků obsahuje určité hlásky a frekvence souzvuků, které přímo působí na naše tělo i podvědomí. Tyto vlivy dokáží určitým konstruktivním způsobem formovat myšlení, energii, schopnosti, míru uvědomění sebe sama, atd.

Přijďte na koncerty

Rád bych vás tímto pozval na nejbližší koncert Mezinárodního orchestru Ivany Rea, který se uskuteční 18. května v Českých Budějovicích. Přijďte si poslechnout a podpořit Ivaninu hudbu a nechat ji na sebe působit tak, že vás oloupe jak cibuli 🙂

Odkazy

Zde si můžete poslechnout ukázky naší tvorby nebo prohlédnout fotografie z vystoupení. Pokud se pohybujete na sociálních sítích, můžete se stát fanoušky cibulové hudby. Zde je odkaz na oficiální stránky: Cibulová hudba – Mezinárodní orchestr Ivany Rea.

Nejbližší vystoupení Mezinárodního orchestru Ivany Rea
No events for now, please check again later.
Share:

Leave a Reply

Všechna práva vyhrazena © 2014 - 2022 | Šedovous.art